It takes two

It takes two

… och kan inte bestämma mig. Målar man odiskutabla motiv skulle det vara klart, men det är det oftast inte för min del. Jag trodde – it takes two – var klar. Nu är det upp och ner.
Bibelpapper är för närvarande ett favoritmaterial.