Att inte göra för mycket, med vatten och färg, det är svårt. Keep it simple!

Ro