Frukostläsningen gav bra vibrationer. Recensionen i Gefle Dagblad var i positiv anda. Men en gåva att få två personers syn på utställningen. Saklig kritik kan aldrig göra skada.

image