En mysig eftermiddag i Åmots bagarstuga.

Fredag 13 juli 2012

Byggnaden som syns är granne med Bagarstugan. I Tullkvarn maldes mjöl så sent som i fjol. Nu är den tyvärr trasig.