Bagateller

Igångsättare när det inte flyter på. Lite som i idrott, backa i ambitionerna. Gör det enkla!
Tejpa rutorna, kanske 6 eller 8 på ett helark. Måla snabbt utan att fastna i detaljer.
image image
De här baggisarna har fått extra kraft med hjälp av tusch.

Lämna ett svar