Utställningar

image

Wij Trädgårdskök, Wij Trädgårdar i Ockelbo. Ett tiotal av mina bilder hänger i restaurangen.